Trainingen Agile Scrum

Sommige processen hebben veel interactie nodig tussen verschillende afdelingen of met de klant om tot een goed eindresultaat te komen. De afhankelijkheid tussen die partijen is groot en dus is goede samenwerking essentieel. Dit soort processen zijn met name te vinden in dienstverlenende en administratieve organisaties en daar waar ICT of innovatie een belangrijke rol spelen.

Agile Scrum is de aanpak waarbij het traditionele denken, om in een grote stap naar het beoogde eindresultaat te werken, los wordt gelaten. Bij Scrum wordt de verbetering of het ontwerp juist vorm gegeven door in kleine stapjes te werken naar het eindresultaat. Oftewel, samen met de relevante partijen, stap voor stap leren door het te doen!  Daarnaast zijn varianten van Scrum of aanvullingen op Scrum handig. Denk hierbij aan Kanban, SAFe, LeSS etc.

Doelgroep
De training is vooral bedoeld voor managers en medewerkers die betrokken zijn in het opzetten en uitvoeren van projecten en die (binnenkort) te maken krijgen met, of zich nog oriënteren op, de mogelijkheden van Agile en Scrum etc. Deze training is geschikt voor iedereen die met Scrum aan de slag wilt.

Om aan deze training mee te doen is geen specifieke vooropleiding vereist.

Wat kun je na de training?
Na het volgen van deze training bent u in staat

✔ Een Scrum project op te zetten en aan te sturen.
✔ Korte sprints te organiseren om adequaat werkende producten op te leveren.
✔ Inzicht te geven in de voortgang van het project.
✔ Uit te leggen wat processen, rollen en routines in een Scrum project zijn en kent u de gebruikte termen.
✔ De volgende dag een scrum traject te beginnen.
✔ Een team te smeden, met grote betrokkenheid van alle teamleden.

Het halen van certificeringen voor ScrumMaster (PSM1) of Product Owner (PSPO1) behoort na afloop tot de mogelijkheden.

Deze opleiding incompany
Heb je een grotere groep collega’s die deze opleiding willen doen? Het is ook mogelijk deze opleiding incompany in jouw bedrijf te organiseren. Zelfs voor meer groepen tegelijkertijd! Voor een incompany opleidingen maken wij graag een offerte op maat.

Items die in de training aan de orde kunnen komen

 • Introductie Agile (Agile manifesto 4 waarden, 12 principes)
 • Iteratief en incrementeel werken versus ‘watervallen’
 • Agile werken en denken; wat lost het op
 • Agile transitie op organisatieniveau: Scaling Agile
 • Scrum waarden
 • Het scrum-raamwerk
 • Scrumteam, de scrum events en artifacts
 • Continu verbeteren (inspect & adapt)
 • Effectieve samenwerken en samen …… werken
 • Principes van Agile PM
 • Levenscyclus van een project
 • Uitvoering volgens Scrum
 • Resultaat als inspiratiebron voor de  mens
 • De mens die zich erbij wil voelen
 • Sturen en managen
 • Scenario en planning
 • Uitvoeren en beklijven

Voor meer informatie kunt u contact opnemen